Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju dla Ukrainy

Wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski wziął udział w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju mieszkańcom Ukrainy.

CZYTAJ

Wizyta Konsula Generalnego Republiki Słowackiej

Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa złożył kurtuazyjną wizytę wojewodzie podkarpackiemu Ewie Leniart.

CZYTAJ

Posiedzenie ianuguracyjne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w inauguracyjnym posiedzeniu Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

CZYTAJ

Pismo wojewody do prezydentów miast i starostów

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart – w związku z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który przewiduje, że w ciągu najbliższych dni na obszarze województwa podkarpackiego wystąpią duże spadki temperatur - zwróciła się do prezydentów miast i starostów o podjęcie działań prewencyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa na administrowanym przez nich terenie.

CZYTAJ

Nowy formularz wniosku na pobyt czasowy

Od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywał nowy formularz wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

CZYTAJ

Betlejemskie Światło od podkarpackich harcerzy

Podkarpaccy harcerze przekazali na ręce wojewody podkarpackiego Ewy Leniart Betlejemskie Światełko Pokoju.

CZYTAJ

Spotkanie opłatkowe z lokalnymi mediami

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i wicewojewoda Witold Lechowski spotkali się z przedstawicielami mediów lokalnych.

CZYTAJ

Program MALUCH – edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs „MALUCH – edycja 2016”. Na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych resort przeznaczy 151 mln zł w skali kraju.

CZYTAJ

Wigilia na rzeszowskim Rynku

Wojewoda Ewa Leniart złożyła mieszkańcom Rzeszowa i województwa życzenia świąteczne podczas tradycyjnego spotkania wigilijnego na rzeszowskim Rynku.

CZYTAJ

Opłatek służb mundurowych

Reprezentanci służb mundurowych Podkarpacia spotkali się 18 grudnia w 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, by złożyć sobie świąteczne życzenia.

CZYTAJ

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń /

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

GODZINY PRACY

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 8:00 – 16:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 15:30

DANE URZĘDU

ul. Grunwaldzka 15 tel.: 17 867-10-00 PUW Rzeszów
35-959 Rzeszów fax: 17 867-19-50 znajdź nas na mapie
NIP: 813-17-21-402 gg: 9280991
REGON: 000514348 e-mail: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl

 

Tematy